Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


Partneri

Partneri

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky www.sopsr.sk
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLifeSlovensko www.vtaky.sk
Zemplínske múzeum v Michalovciach www.michalovce.sk/muzeum
obec Senné www.senne.ocu.sk
obec Iňačovce www.inacovce.ocu.sk
obec Blatná Polianka www.blatnapolianka.ocu.sk
obec Hažín www.hazin.ocu.sk
  poľovné združenie Ostrovik www.senne.ocu.sk/ostrovik.html

Úrady ochrany životného prostredia (Zodpovedné inštitúcie)

Ministerstvo životného prostredia SR www.enviro.gov.sk

Krajský úrad životného prostredia Košice www.kuzp.sk/kosice.html

CHVÚ Medzibodrožie:
Obvodný úrad životného prostredia Trebišov www.tv.ouzp.sk

CHVÚ Senné:
Obvodný úrad životného prostredia Michalovce www.mi.ouzp.sk

Európska Komisia Riaditeľstvo pre životné prostredie http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

LIFE

Program LIFE www.ec.europa.eu/environment/life/home.htm

NATURA 2000

Príroda a biodiverzita - NATURA 2000 www.ec.europa.eu/environment/nature/home.htm
© www.life-senne.sk 2006