Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


Untitled Document

Projektový tím

RNDr. Katarína Králiková, direktorka projektu
Śtátna ochrana prírody SR – Pracovisko Banská Bystrica
Tajovského ul. 28B
974 01 Banská Bystrica
tel: +421 48 472 20 25
fax: +421 48 472 20 36
mobil: +421 917 631 005
e-mail: katarina.kralikova@sopsr.sk


Ing. Zuzana Guziová, manažérka projektu
Śtátna ochrana prírody SR – Pracovisko Bratislava
Hanulova 5/d
841 40 Bratislava
tel: +421 2 6428 3982
fax: +421 2 6428 3982
mobil: 0903 563 017
e-mail: zuzana.guziova@sopsr.sk


Mgr. Miroslav Demko, manažér projektu
SOS / Birdlife Slovensko
Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava
tel: +421 2 554 22 185
fax: +421 2 554 22 186
mobil: 0905 476 779
e-mail: demko@vtaky.sk


Ing. Matej Repel PhD., site manažér pre CHVÚ Medzibodrožie
SOS / Birdlife Slovensko
Námestie osloboditeľov č. 1
071 01 Michalovce
mobil:
e-mail: repel@vtaky.sk


Ján Uhrín, site manažér pre CHVÚ Senné
SOS / Birdlife Slovensko
Námestie osloboditeľov č. 1
071 01 Michalovce
mobil: 0904 561 317
e-mail: uhrin@vtaky.sk


MVDr. Samuel Pačenovský, manažér pre poľnohospodárstvo
SOS / Birdlife Slovensko
Námestie osloboditeľov č. 1
071 01 Michalovce
mobil: 0902 289 991
e-mail: pacenovsky@vtaky.sk


Mgr. Ján Gúgh, mediálny manažér
SOS / Birdlife Slovensko
Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava
tel: +421 2 554 22 185
fax: +421 2 554 22 186
mobil: 0907 149 152
e-mail: gugh@vtaky.sk


Eva Lukáčová, finančný manažér
SOS / Birdlife Slovensko
Námestie osloboditeľov č. 1
071 01 Michalovce
mobil: 0902 380 999
e-mail: lukacova@vtaky.sk


Peter Chrašč, strážca
Námestie osloboditeľov č. 1
071 01 Michalovce
mobil: 0915 139 426
e-mail: chrasc@vtaky.sk

© www.life-senne.sk 2006