Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


ciele projektu

Materiály na stiahnutie

Záverečná správa LIFE projektu Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku LIFE06NAT/SK/000114

Správa z monitoringu vtáctva v rámci LIFE projektu Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku LIFE06NAT/SK/000114

Správa pre verejnosť / Laymans's report

Film - Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie

Leták


Plagát

BrožúraČlánky v médiách

Tlačová správa k projektu

SOS chce zachrániť vtáčí raj pri Sennom

Vtáčí raj upravujú

Vtáčiemu raju v Sennom pomôže rekonštrukcia

Tlačová správa "Spev v sade"

Vodné hospodárstvo

Ekolist.cz: Náučný chodník Vtáčím rajom otvoria pri Iňačovciach a Sennom

Korzár - Sprístupnia nový turisticko-náučných chodník

Časopis Vtáky

Článok: Dauerkonzert

Článok: Zázračná studňa

Článok v časopise Naše poľnovníctvo

Článok v časopise ORNIS

Abstrakt z príspevku k 1. hniezdeniu žeriava popolavého na Slovensku

Tichodroma

Tlačová správa: "Mokrade pre život "

Obnova mokradí na Východoslovenskej nížine - Ďalekohľad 17_2010

Vyhliadkové veže - Iňačovce - Senne, Spravodajca projektu UNDP/GEF Laborec Uh, október 2010

Zborník abstraktov zo seminára: Ochrana a využívanie krajiny, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky


Publikované články, rozhovory, reportáže na internete

Changenet: Vtáčí raj ožíva

Changenet: Žeriavy zahniezdili na východnom Slovensku, 11.6.2009

UNDP: Školenie pre pracovníkov ŠOP SR

Changenet: Dobrovoľníci z celého sveta pomáhajú Vtáčiemu raju, 30.7.2009

Korzár: Bešiansky polder chcú upraviť aj pre turistov, 1.12.2009

Vtaky.sk: Tlačová správa: Farmári a lesníci pozor!

Changenet: Farmári a lesníci môžu žiadať podporu z Programu rozvoja vidieka, 22.2.2010

TASR: Pri Senianskych rybníkoch pribudne náučný chodník i vyhliadkové veže, 16.5.2010

Vtaky.sk Tlačová správa: Pri rozvoji cestovného ruchu pomáhajú aj študenti strednej školy

Mesačník slovenského syndikátu novinárov

STV: Zelená revue - archív relácie

Vtaky.sk: Tlačová správa: Najohrozenejší druh husi v Európe bol pozorovaný v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky

Korzár: Na Senianskych rybníkoch pozorovali vzácny druh husi , 8.11.2010

SITA: Ornitológovia pozorovali vzácnu hus na Senianskych rybníkoch, 8.11.2010
V prípade záujmu o materiály v tlačenej podobe nás kontaktujte na e-mailovej adrese: asistent@vtaky.sk
© www.life-senne.sk 2006