Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


Tevékenységek

Időszerű tevékenységek

TV filmpremier – a Sennéi és Bodrogközi Madárvédelmi területekről

2011 április 23-ika
Az STV 2 csatornán 18:15 órai kezdettel egész Szlovákia területén a „Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie“ című film TV-bemutatója volt sugározva, amely a LIFE projekt keretében készült el.

Bölömbikák és cigányrécék

Sennéi Madárvédelmi terület, Bodrogközi Madárvédelmi terület, 2011 április
Mindkét említett veszélyeztetett madárfaj eléofordulását a projektcsapat tagjai behatóan figyelik. A 2011 évi szezon e két faj előfordulása szempontjából mindkét madárvédelmi területen viszonylag igéretesen kezdődött. A Sennéi Madárvédelmi területen eddig 5-6 területfoglaló bölömbika-hímet észleltünk és a Bodrogközi Madárvédelmi területen ennél még jelentéosen több, közel 25 hímet észleltünk (esetenként kénytelenek leszünk több látogatás segítségével kiselejtezni az azonos hímek többszörös észleléseit kiküszöbölni). A cigányréce előfordulása mindkét madárvédelmi területen észlelve volt: a Sennéi Madárvédelmi területen 10 példány volt észlelve március 24-én, 15 példány április 18-án, 15-18 példány az Ostrovikon április 23-án és a Bodrogközi Madárvédelmi területen eddig 1, illetve 2 példány előfordulását észleltük április folyamán.

Vonuló madarak érkezése

Senné-i Madárvédelmi terület, Bodrogközi Madárvédelmi terület, 2011 március - április
A projektcsoport tagjai egyre több vonuló madárfaj érkezését észlelték a költőterületeken. Az első kanalasgémek a Senné-i Madárvédelmi területen már március 16-án jelentek meg az Iňačovce melleti halastavakon, eddig legmagasabb megfigyelt példányszámuk 25 volt április 18-án. Egyes példányok március 22-én és április 6-án a Bodrogközi Madárvédelmi terület külömböző helyein voltak megfigyelve. A pettyes vízicsibe ezidén nagyon korán érkezett, az első példány a Blatá területen Iňačovce község közelében már áprils 2-án volt észlelve. Az első bölömbikákat a projektcsapat tagjai a Bodrogközi Madárvédelmi területen március 22-én és a Sennéi Madárvédelmi területen március 24-én észlelték. Az első barna rétihéját a Bodrogközi Madárvédelmi területen március 17-én, az első bakcsót március 24-én észleltük és április 12-én egy nagy csapat (88 pld.) nagygoda jelent meg Blatná Polianka mellett. Az első fattyúszerkő a CH7 halastavon április 18-án volt megfigyelve 2011 április 18-án. Az énekesmadarak ezidén csak lassanként kezdenek visszatérni, a legtöbb faj márciusban és főként áprilisban később érkezett meg a megszokottnál, mindkét madárvédelmi területen eddig csak kis- és cserregő nádiposzátákat észleltünk (kb. Április felétől, de egyenlőre elég kis példányszámban), az elséo nádirigó a halastavakon április 28-án volt észlelve, a tücsökmadarak közül eddig csak a nádi tücsökmadár volt észlelve, az első réti tücsökmadár Senné környékén április 18-án jelent meg. Feltételezzük, hogy az elkővetkező hetek felmelegedése eléosegíti az eddig még hiányzó vonuló madárfajok megérkezését fészkelőterületeikre.

Tavaszi daruköszöntés Solymoson

Iňačovce, 2011 április 2
Ezidén már a negyedik éve volt megrendezve a solymosi nyilvános rendezvény – a darvak köszöntése, amely a Sennéi Madárvédelmi területhez kötődik. Április 2-án zajlott az akció 43 résztvevővel, főként a nagymihályi járásból, de távolabbi városokból is, például Kassáról, Eperjesről, Poprádról, vagy Homonnáról. És, persze, a darvak sem hiányoztak. Először ugyan nem nagyon akarózott nekik szem elé kerülni, de végül, közvetlenül az alkony beállta előtt hagos kurrogás közepette az Iňačovce községtől északra helyezkedő vizes rétekre közel 2000 daru szállt le. A darvakon kívül más madarakat is megfigyelhettek a résztvevők: bütykös hattyút, nagy kárókatonát, szürkegémet, dankasirályt, barátrécét, vagy a seregélyek ezres csapatait, melyek a Sennéi rezervátumba érkeztek meg éjszakázni. A rendezvény lehetőséget nyújtott a hivatásos természetvédők, a természetkedvelők és a madárvilág iránt hobby szinten érdeklődők közötti barátságos eszmecserékre, beszélgetésekre és a média is elég nagy érdeklődéssel fogadta: http://www.respublica.sk/?id=2 , http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/60713 .

A tavasz eleje a Senné-i Madárvédelmi területen

Senné-i Madárvédelmi terület, 2011 március - április
Tél végén és a tavasz elején a 2011-es év első hónapjaiban a Senné-i madárvédelmi területen erőteljes madárvonulás zajlott, a legszámosabb madárcsoportokat márciusban a vadludak és a darvak alkották. Áprilisban a récék külömböző fajai is megjelentek és bár számban nem szárnyalták túl a ludakat és a darvakat, fajgazdagságban túlhaladták az előbbieket.
Néhány szám-szerinti adatot és konkrét megfigyelést fogunk említeni. A vadludak vonulása már március elején erőteljesen zajlott, a leggyakoribb átvonuló vadlúdfajok a vetési lúd és a nagylilik voltak. Március 8-án egyetlen halastavon 1200 átvonuló vadlúd volt megfigyelve, melyeknek 60% vetési lúd és 40% nagylilik volt, nyári lúdból csupán közel 20 példány volt a cspatban, ezek viszont már leginkább az itteni költőállományhoz tartozhattak. A ludak vonulása egész március folyamán folytatódott, melegebb, napos időjárásnál erőteljesebben zajlott, mint például március 24-én, amikor a halastavak fölött az egész nap folyamán számos vetési lúd- és nagylilikcsapat vonult át északi irányban. Ezen a napon összesen 650 átvonuló vetési ludat és 424 nagyliliket számoltak a projektcsoport tagjai a Senné-i Madárvédelmi terület fölött, ezen kívül további közel 1000 példány vonult át mindkét vadlúdfajból, melyek fajbeli hovatartozásuk nem volt pontosan meghatározva. A ludak jellegzetes ék-alakú csapatokban vonultak, melyek 15-180 példányból álltak és a vonulás annyira erőteljes volt, hogy szinte folyamatosan lehetett megfigyelni egyszerre egy- vagy több lúdcsapatot: amíg az egyik északi irányban még látható volt a láthatáron a Vihorlát hegység felé húzva, addig a másik csapat már dél felől megközelítette a halastavakat, vagy a közeli rétek fölött bukkant elő.
A darvak tavaszi vonulása is ezidén nagyon feltűnő volt és főleg március végén és április elején tetőzött. A március 24-ei rendszeres madárszámlálás folyamán több, mint 2000 daru átvonulását észleltük a Senné-i Madárvédelmi területen, április 18-án már csak 51 daru vonult át a terület fölött. 2011 tavaszán a darvak több éjszakázó helyet is választottak maguknak a Senné-i Madárvédelmi területen és környékén, ahol esténként százával tömörültek össze az alföld nagy kiterjedésű területeiről, ahol táplálék után kutattak. A legnagyobb éjszakázóhelyeken kb. 2000 daru is éjszakázott.
A récék vonulását nagy fajgazdagság jellemezte: például március 24-én összesen 8 récefajt észleltünk, melyek között a barátréce (kb. 300) és a fütyülőréce (kb. 200) példányszáma volt a legnagyobb. Hasonló képet észleltek a projektcsapat tagjai április 18-án is: 13 récefaj, köztük nyílfarkú-, fütyülő-, kanalas- és kercerécék, kisbukók, sőt 2 üstökösréce és 1 hegyiréce, az érdekesebb fajok közül még 2 bütykös ásólúd, 1 feketeréce és 1 egiptomi lúd voltak megfigyelve. C
sodálatos vonulási megfigyelés sikerült április 18-án: 2 nászruhás fülesvöcsök volt megfigyelve.

Sajtótájékoztató a Vízi élőhelyek világnapjához a Környezetvédelmi minisztériumban, a „Senné-i és a Bodrgközi Madárvédelmi terület védelme“ projekt bemutatásával egybekötve

Bratislava, 2011 február 1.
2011 február 1-én a Környezetvédelmi minisztérium épületében sajtótájékoztató volt megtartva a Vízi élőhelyek világnapja alkalmából és a Ramsari egyezmény aláírásának 40-ik évfordulója alkalmából. A sajtótájékoztató része volt a „Senné-i és Bodrogközi Madérvédelmi terület védelme“ elnevezésű LIFE projekt bemutatója is. A film, amely e projekt keretében készült el, itt volt először bemutatva a sajtó és a nyilvánosság előtt. A sajtótájékoztató vendégei közt Nagy József, a környezetvédelmi miniszter volt, Rastislav Rybanič, a minisztérium környezetvédelmi osztályának igazgatója, Ján Kadlečík, a nemzetközi egyezmények szakosztályának vezetője az Állami természetvédelemtől, Miroslav Demko, a projekt menedzsere, valamint Gabriel Ivanko és Peter Saboslai, Solymos és Senné községek polgármesterei.
Nagy József miniszter hozzászólásában a vízi élőhelyek fontosságát hangsúlyozta a biológiai sokféleség megőrzsénél, Ján Kadlečík a Ramsari egyezmény globális jelentőségét emelte ki, Rastislav Rybanič az Európai Unióval közösen finanszírozott projektok jelentőségét emelte ki a természetvédelem javára. A projekt rövid elemzését Miroslav Demko mutatta be és Gabriel Ivanko a projekt jelentőségéről beszélt a helyi lakosság szemszögéből.

Téli madárfelmérés

Bodrogközi Madárvédelmi terület, Senné-i madárvédelmi terület, Nagymihályi (Michalovce) járás, 2011 január
A téli időszak jó feltételeket kínál a legutóbbi fészkelési időszak egyes eredményeinek ellenőrzésére. Mivel a költési időszakban tartózkodunk olyan tevékenységektől, melyek zavarhatnák a költés nyugodt kimenetelét és bizonyos fajok (pld. gémfélék) költés idején rejtőzködő életmódot folytatnak, ezért a gémfélék egyes feltételezett költőhelyeit, vagy új költőhelyeit éppen télidőben látogattuk meg. Így sikerült megbizonyosodnunk egy számunkra új költőtelepről Bés község közelében, ahol legkevesebb 70 pár külömböző fajú gémféle vízimadár költött az elmúlt szezonban. A fészkek elhelyezése, alkata, a felhasznált fészekanyag jellege, nagysága, vastagsága alapján kb. 40 nagyobb gém-faj fészkét sikerült beazonosítani (szürkegém és nagykócsag), 15 kisebb gém-féle madár fészkét (valószínűleg kis kócsag), 5 vörösgém fészket és további 10 gázlómadár-fészket, melyeket nem tudtuk pontosan meghatározni.
Egy másik területen a Bodrogközben egy nagy bakcsótelepet találtunk, amelyben most, januárban több, mint 860 fészek volt. Ezek az információk segítséget nyújthatnak e telepek védelménél.
Ezzel szemben, a hagyományos költőtelepen a Senné-i rezervátumban csak 17 nagy kárókatona-fészket találtunk, de semmilyen gázlómadár-fészkeket. Ezek (bakcsó, kis kócsag) főként az itteni halastavakon költöttek az elmúlt évben, a rezervátum védelmi zónájában, vagy más költőhelyeken. A projekt-csapat tagjai a téli vízimadár-felmérésben is részt vesznek. Ez a felmérés főként a folyókon, állóvizeken tőrténik és a fő időpont január felére esik. A felmérés célja megállapítani a telelő vízimadarak számát, hogy megállapítsuk, a folyók melyik szakaszai a legfontosabbak a vízimadarak telelése szempontjából. A felmérés fényt derített a Zemléni Šírava víztárolón és a Laborc folyó Nagymihály atatti szakaszán telelő kb. 1500 tőkésrécére, érdekesebb fajok közül bütykös hattyú, kerceréce, kisbukó, nagybukó kisebb csapatai telelését észleltük és 25 nagybukó téli előfordulása a Senné-i Madérvédelmi területen volt észlelve.

A harmadik megfigyelőtorony felépítése a Sennéi Madárvédelmi területen

Blatná Polianka, 2010 december
A harmadik megfigyelőtorony december hó folyamán, igen nehéz terepen és ugyancsak nehéz időjárási körülmények között épült fel Blatná Polianka község közelében, a CH4 halastótól és a Sennéi rezervátumtól keletre.
Vízimadárfelmérés

Sennéi Madárvédelmi terület, 2010 szeptember - december
A folymatos vízimadárfelmérés újra meghozta a várt eredményeket, néhány érdekességel is szolgált. A már említett vörösnyakú lúd előfordulásán kívül említésre méltó a kanalasréce és a nyílfarkú réce rendkívül kései, decemberi előfordulása december 13-án a Feketevíz csatornán a Sennéi rezervátum közelében. Az északról érkező vándorokat a megfigyelt vízimadarak között a kisbukó 4 példánya képviselte, melyek Európa északi részéről vonultak délebbre telelni. Iňačovce közelében a behavazott mezőn december 16-án egy kb. 2000 példányszámú telelő vadlúd-csapat volt megfigyelve, amely főként nagylilikekből állt, kisebb számban vetési ludak is belevegyültek. A vadludak már néhány hete tartózkodtak a térségben, valószínűleg csak a magasabb hótakaró késztette őket december 2. felében délebbre húzódni, valószínűleg a szomszédos Magyarország területére.

Élőhely kezelési – és rekonstrukciós tevékenységek a Sennéi Madárvédelmi területen

Iňačovce, a Blatá rét vizes élőhelyi, 2010 október
A LIFE projekt tevékenységei keretében a projekt-csapat 2010 őszén az elértéktelenedett és degradált rétek felélesztésével kapcsolatban a Blatá rét mocsarai és vízi élőhelyei állapotának javításával foglalkozott. Magas vízállás esetén a mocsárból a víz nemcsak a földút alatti régi csővezetéken át folyt ki, hanem már a füldutat is elkezdte károsítani és helyenként el- elmosni. Iňačovce község beleegyezésével és hozzájárulásával a probléma október első hetében megoldódott. A régi, részben eldugult csővezetéket új vezetékkel pótoltuk, amely néhány dm-el feljebb volt elhelyezve a régi vezetékkel szemben. Ezáltal megemelkedett a vízszint a mocsarakban is és a füldút károsodása is megszűnt. A megemelkedett vízszint remélhetőleg tavasszal a rétek és mocsarak élővilágát is pozitívan fogja befolyásolni.
Két zsilip megépítése a Sennéi Madárvédelmi területen, Iňačovce és Senné mellett

Sennéi Madárvédelmi terület, szeptember – október 2010
A projekt egyik legfontosabb tevékenysége, két gát felépítése a Sennéi Madárvédelmi területen, a környező vizes rétek és vizes élőhelyek állapotának javítása céljából 2010 őszén lett bevégezve. Az Iňačovce melletti gát felépítésének utolsó munkálatai egy fém zsilip elhelyezése volt, melyet az építkezést biztosító vállalat október folyamán helyezte el. A K23 csatorna jobb oldali töltését is szükséges volt megerősíteni, amit 240 m3 agyagos föld elhelyezésével sikerült elérni. Ezek a munkálatok augusztus 20-a és szeptember 2-a között történtek. Céljuk a gát hatásának növelése volt, hogy minél nagyobb területet érintsen a gát a csatorna vízgyűjtőjén belül. A második gát Senné község mellett volt felépítve az O2 csatornán, szeptember és október folyamán. Mindkét gátat az Állami természetvédelem képviselője 2010 november 11-én vette át az építkezést biztosító vállalattól.
Iňačovce-i zsilip Senne-i zsilip

A 2. megfigyelőtorony felépítése a Sennéi Madárvédelmi területen

Senné, augusztus – október 2010
A második madár-megfigyelőtorony a Sennéi Madárvédelmi területen az Ostrovík réten lett felépítve, Senné kőzségtől északra. Az építési munkálatok augusztus 17-én kezdődtek el és a megfigyelőtorony október építése október 3-án fejeződött be. A közelben olyan kivételesen ritka madárfajt is sikerült megfigyelni, mint pld. október 29-én egy vörösnyakú ludat, az arktikus tundra költőmadarát. Ez a veszélyezttett vadlúdfaj nálunk csak ritkán fordul elő, mert Szlovákia fő vonulási útvonalain kívül esik. A faj észak Szibériában költ és leginkább a Fekete tenger partjainál telel. A megfigyelt példány egy átvonuló nagy lilik – és vetésilúd csapatban volt megfigyelve a CH9 halastavon.

Madármonitoring

Senné SPA, Medzibodrozie SPA, august 2010
Egyes érdekes megfigyelések begyűjtése sikerült a projekt-csapat tagjainak augusztusban is. A Senné-i madárvédelmi területen 14-tagú kis kárókatona-csapatot figyetlek meg, cigányréce fiókákat láttak, megjelent egy üstökösréce-tojó, egy lócsér megfigyelés is volt és ismételten figyeltek meg vadászó kígyászölyvet. A Bodrogközi madárvédelmi területen, Csicser község közelében sikerült lefényképezni a csörgőréce-tojót 5 fiókájával ugyan azon a mocsáron, ahol előzőleg meg voltak figyelve július folyamán is.

Megfigyelőtorony a Senné-i rezervátum mellett

Senné-i madérvédelmi terület, Bodrogközi madárvédelmi terület, augusztus 2010
A megfigyelőtorony építése augusztus első két hetében zajlott és 16-án lett befejezve a tetőszerkezet elhelyezésével egy daru segítségével.
Az Iňačovce melletti gát

Senné-i madárvédelmi terület, augusztus 2010
Augusztus elején befejeződött a Solymos melletti gát betonozása. Az utolsó építészeti művelet a fém zsilip- szerkezetek elhelyezése lesz augusztus végén, amint megérkeznek az alkatrészek. Ezen kívül még szükséges a csatorna gátjának megerősítése a zsilip felett. Ezek a munkák is az elkövetkező napokban fognak elkészülni.

Önkéntes természetvédelmi tábor Sennén

Senné, 2010 július 18.-31.
Már a hatodik alkalommal tartották meg ezidén Senné községben a nemzetközi önkéntes munka nyári táborát 2010 július 18 - 31-éig. A tábor célja az itteni természet segítésből és védelméből állt, a résztvevők lehetőséget kaptak megismerkedni az itteni tájjal és az egyedülállóan értékes területtel. A hazai résztvevőkön kívül Ukrajnából, Lengyelországból, Csehországból, Szerbiából és Spanyolországból jöttek a fiatal résztvevők. Munkájukkal nagy részben hozzájárultak az Ostrovik rét védőgátjának kitisztításához, amely rosz állapota miatt javításra szorul, mivel a víz átszivárog a gáton. A gát javítása épp ezekben a napokban történik. Az önkéntesek segítettek a közeljövőben létesülő ökofarm telkének előkészítésében is, ahol komunális szennyezést távolítottak el. A szlovák nyelv mellett két hétig az „Avescentrum“ épületében, ahol az önkéntesek szállása volt, a másik legfontosabb nyelv az angol volt.

Az Iňačovce község melletti gát

Senné-i madárvédelmi terület, 2010 július
Az árvizek elmúltával és a mezei utak kiszáradása után időszerű lett a gátak felépítése. A K23 sz. Csatornán levő gát építését kezdtük el először, Iňačovce község határában. A helyszínlátogatás után, amely az építész-cég és a tervező jelenlétében történt, az építmény pontos elhelyezéséről a kibérelt parcellán belül született meg a döntés és a szakmai kérdésekről is szó esett. A terepmunkák július első hetében kezdődtek el. Előbb a hordalékok eltávolítása folyt, ezután a víz elvezetése és szivattyúzása az építkezés helyéről. Jelenleg már a gát betonozásához szükséges munkálatok kezdődtek el.

A Senné-i rezervátum melleti megfigyelőtorony

Senné-i madárvédelmi terület, 2010 július
Július elején elkezdődtek a terepmunkák a Senné-i rezervátum terület melletti megfigyelőtorony megépítésén. A torony alapzatát képező beton-pillér lett kibetonozva. Ennek kiszáradása után a fa-szerkezet összeillesztésére kerül sor.

Japán turisták látogatása a tanösvényen

Senné-i madárvédelmi terület, 2010 július
Július 15.-én egy különös csoport látogatott el a tanösvényünkre. Egy Japán és Román turistákból álló 4-tagú csoport időzött 2 órát a tanösvényen vakációjuk során, amint Románia felől átszelték Európát az északi sarkkör felé tartva. A projekt-csoport 1 tagja kísérte öket el a tanösvényre. A ritka cigányréce és vörösgém megfigyelése keltette fel érdeklődésüket, valamint egy fekete harkály megfigyelése egy ilyen különös, nyílt, alföldi élőhelyen, amely jelentősen eltér a fekete harkály jellegzetes erdei élőhelyétől.


Új eredményei a madárpopulációk monitorozásának

Bodrogközi madárvédelmi terület, Senné-i madárvédelmi terület 2010 július
Július elején (9.7.) fiókáit vezető csörgőréce-tojó volt megfigyelve egy mocsáron Csicser község térségében a Bodrogközi madárvédelmi területen. A füleskuvik ismételt területfoglaló viselkedése volt bizonyítva július 8., 13. és 15.-én Blatná Polianka község közelében, ahol egy pár költése feltételezett egy odvas, öreg fűzfában. Ez lenne az első bizonyított fészkelése a füleskuviknak a Senné-i madárvédelmi területen.

Megközelíthetetlen tanösvény, vízzel elárasztott polder

Senné, Bés, 2010 június 7.
Különleges erejű áradások sújtották Szlovákia sok területét és ezek nem kerülték ki a projekt-területeket sem. Voltak olyan helyek is, ahol csaknem megsyakítás nélkül egész hónapig szakadt az eső. Sok vízmérő állomás rekord magasságokat mért a folyókon. Ennek eredménye a jelenleg megközelíthetetlen tanösvény Senné és Iňačovce (Solymos) községek között. Néhány része a tanösvénynek víz alatt áll, elborította őket a Čierna voda (Feketevíz) és a víz-elvezető csatornák vize. Honlapunkon tudatni fogunk a közben beállt változásokról. A bési polder (száraz víztároló) újra ki lett nyitva és megtöltve a Laborc vizével szombattól vasárnapig (június 5.-6.). Ennek oka a kritikus árvízvédelmi helyzet volt a Latorca és Bodrog folyókon. A bési polder a bodrogközi project-területünknek felét teszi ki és jelenleg 66% van megtöltve vízzel. Ez annyit jelent a Szlovák vízügyi hivatal (SVP) adatai szerint, hogy 36 millió m3 víz van jelenleg a víztárolóban. Ez veszélyezteti egyes projekt-tevékenységeinket (a gátak megépítése, új madárélőhelyek megépítése). A tevékenységeket 2010 november végéig szükséges elvégezni.

Figyelemreméltó előfordulások

Michalovce, 2010 június 4.
2010 május folyamán a projekt-csapat tagjai néhány ritkább madárfaj előfordulását észlelték. Május 27-én a Senné-i madárvédelmi területen két bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) előfordulása volt észlelve, melyek az Ostrovik rét felett száltak el és később a CH9 halastó felett voltak megfigyelve. Ugyanazon a napon 2 kis kormorán (Phalacrocorax pygmaeus) volt megfigyelve a Senné-i nemzeti rezervátumban. Május 28-án Milhostov mellett (Trebišov-i járás) kb. 30 km-re nyugatra a projekt-területtől a nílusi lúd (Alopochen aegyptiaca) 2 példányát figyelték meg egy árvíz által elárasztott mezőn. Ez a faj Nyugat-Európában elvadult állománnyal is rendelkezik, ezzel magyarázhatók ennek az afrikai fajnak közép-Európai előfordulásai. Az elárasztott bési polder-ban május 29-én egy vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena) volt megfigyelve. Ez a faj ezen a területen természetes körülmények között nem rendelkezik megfelelő élőhelyekkel. Ez az előfordulás ezért a polder elárasztása által okozott különleges helyzettel hozható kapcsolatba.
P. Chrašč-nak, a projekt csapat tagjának egy különlegesen ritka madárfaj megfigyelése sikerült Csicser szomszédságában május 11.-én. Itt egy kerti sármányt (Emberiza hortulana) figyelt meg és fényképezett le. A füleskuvik (Otus scops) legelső ismert előfordulása volt észlelve a Senné-i madárvédelmi területen május 25-én a Blatná Polianka községet övező réteken, amikor a projekt-csapat tagja 2 hím revir-hangját észlelte itt. Egy harmadik füleskuvik hím hangját május 21.-én hallották szintén Blatná Polianka közelében, viszont a marárvédelmi területen kívül.Az esőzések és árvizek hatása a madarakra a projekt-területeken

Senné-i madárvédelmi terület, május 2010
Május felében és a hónap végén is a tájat erőteljes esőzések érintették, melyek nem kímélték a mi projekt-területeinket sem, a Senné-i és a Bodrogközi madárvédelmi területeken. A Senné-i projekt-területen, annak főként a nyugati részében a réteken igen magas volt a vízállás. Ezt egyrészt a dús csapadék, egyrészt a lezárt zsilipek és az egyik mocsár rekonstrukciója eredményezték. Ez megmutatkozott egyes madárfajok megnövekedett számán is, főként a guvatfélék családjából. Egy éjjeli madárfelmérés során május 3.-4. összesen 16 haris (Crex crex) hangja volt észlelve az egész madárvédelmi területen. Ugyanekkora mennyiség volt észlelve a május 21.-én tartott éjjeli felmérés során is, ami a harisok magas szintű területfoglaló hűségükről vall. Ugyanebben az időpontban a madárvédelmi terület nyugati részében 29 területfoglaló pettyes vízicsibe (Porzana porzana) volt észlelve és a terület keleti részében 1 példány szólt. Ezek az észlelt mennyiségek a területen a LIFE projekt kezdete óta a legmagasabb észlelt mennyiségeknek számítanak és úgy tűnik, hogy az 1970-es években lehetett itt utoljára e két faj jelen ilyen nagy mennyiségben. Az erősen elárasztott Ostrovik rétről május 27.én egy bölömbika (Botaurus stellaris), 2 törpegém (Ixobrychus minutus) és 3 kis vízicsibe (Porzana parva) szólt. Némely más madárfajoknak viszont kevésbé kedvezett a sok esőzés. Például három fajnál 5 réti énekesmadár-faj közül (foltos nádiposzáta, sárga billegető, rozsdás csaláncsúcs) ebben az évben május végén ezidén összehasonlítható felmérésmódszer segítségével 40-90%-al kisebb számú foglalt teritórium mennyiség lett észlelve, mint 2009-ben. Feltételezzük, hogy ezek a fajok a réteken elkezdtek költeni május elején, viszont a nagy mennyiségű csapadék során a párok bizonyos része eredménytelenül költött és kénytelenek voltak a teljesen elárasztott rétekről szárazabb területekre húzódni.

Bodrogközi madárvédelni terület, május 2010
A komoly árvízveszély miatt, amely 2010 májusában egyszerre állt be minden nagy Zempléni folyón (Latorca, Laborc, Ung, Ondava), részben fel lett töltve a bési polder is május felében. Ez egyrészt a zsilipek felépítését hátráltatja, másrészt a madarak költésénél is nyilván sok kárt okozott fészkek elárasztásával, most pedig a zsilipek megépítése is csakis a magas vízállás leapadtával lesz lehetséges. A vízimadarak állományfelmérése is emiatt ideiglenesen abbamaradt a bési mesterséges víztároló területén, mert az elárasztott területek jelenleg nem látogathatók, csakis a poldert körülvevő gátakról, ígz az eredmények ebből az idéoszakból nem teljesek. Érdekességnek számít, hogy a magas vízállás ellenére is szólt június 3.-án a polder területéről egy bölömbika. A Csicser melletti mocsarakra és élőhelyekre a bési polder területétől eltérően a gazdag csapadék kedvezően hatott. Május végén 2 bölömbikát, 13 harist, 1-2 pettyes vízicsibét, 1 kis vízicsibét hallottunk itt szólni és 1 piroslábú cankóôpár fészkelését feltételezzük. Nagyon érdekesnek tartjuk 1 cigányréce-pár, 1 csörgőréce-pár (később már csak 1 hím) és néhány böjtiréce-pár (később már csak hímek) előfordulását, ezek feltételezett költésekről tanúskodhatnak. Meadows around Čičarovce, unlike the polder of Beša, favoured from the high rainfall. We found here at the end of May 2 calling Bitterns, 13 Corncrakes, 1-2 Spotted Crakes, 1 Little Crake, several males of the Grasshopper Wabler (Locustella naevia), a supposed breeding of 1 pair of the Redshank (Tringa totanus). Very interesting is occurrence of 1 pair and later only 1 male of the Ferruginous Duck, 1 male and later only male of the Teal (Anas crecca) and several pairs and later only males of the Garganey (Anas querquedula). All these data can suggest possible breeding of these rare ducks.

A tavaszi vonulás a Szennai halastavak madárvédelmi területen

Senné-i Madárvédelmi terület, 2010 Március - Május
A tavaszi madárvonulás idején, amely márciusban tetőzött, ludak ezreit figyelték meg a projekt-csoport tagjai. A legtöbbjük nagy lilik volt, az egyes csapatok az 1500 példányszámot is elérték. Ezek a nagy lilik-csapatok néhány hétig is a madárvédelmi területen és a környező alföldi területeken tartózkodtak, majd fokozatosan észak felé vették az irányt. Március vége felé nagy csapatokban vonultak a sirályok is, egy nap leforgása alatt akár 4000 dankasirályt is meg lehetett figyelni a madárvédelmi területen és a környező mezőkön, melyeket a viharsirályok százai követték. A darvak előfordulása március második felében és április első napjaiban tetőzött, amikor 3000 – 3500 példányszámban tömörültek a madárvédelmi terület északi részén elhelyezkedő éjszakázóhelyeiken, melyekre a széles környékről szálltak be. Újra sok récefajt figyeltünk meg – ez a 10 fajszámot is elérte, a leggyakoribbak közé a tőkésréce, a fütyülőréce (330 példány a március 18.-ai madárszámolásnál), tizesével-százasával vonultak a csörgőrécék, a barátrécék, megemlítésre méltó a füstös réce (Melanitta fusca) 9 példányának megfigyelésa április 16.-án a 8-as nagy halastavon. A cigányrécék megfigyeléseinek száma, és példányszámuk is a legutóbbi években bíztatóan megemelkedett. Tavaszkor a madárvédelmi terület külömböző részein kerültek megfigyelésre, az Ostrovik réten (a legnagyobb megfigyelt létszám 13 madár volt 4. 5.), a Szennai rezervátumban (a legnagyobb példányszám 5 példány volt 18. 3.), a halastavakon (például 12 példány a 12. sz. nagy halastavon 27. 3.).

A vízimadaraknak megfelelő vízmennyiség az Ostrovik, Blatá és más réteken

Senné-i Madárvédelmi terület, 2010 Április
Megmutatkozott, hogy a tél végén és kora tavaszkor leesett nagy mennyiségű csapadék megfelelő vízmannyiséget biztosított a réteken és mocsárréteken tanyázó vízimadaraknak, főként az Ostrovik, Blatá és a Szennától délre elterülő réteken. Az Ostrovikon ezt a zsilipek is elősegítik, melyek segítségével a vizek nagy részét sikerül a területen tartani, a Blatá réten pedig jelentősen megmutatkoztak az őszel elvégzett élőhely-rekonstrukciós tevékenységeknek eredményei, hiszen akkor az egyik mocsaras területen az üledékek eltávolítása folyt. A már feljebb említett csörgőrécék, böjtirécék, kendermagos récék, kanalasrécék mellett a pajzsoscankók vonuló csapatai is itt tartózkodtak, az egész madárvédelmi területen legkevesebb 6 sárszalonka nászrepülését figyeltük meg és a legutóbbi, május 3.-án megtartott éjszakai madárfelmérésnél a terület északi, délkeleti és délnyugati részén összesen 15 haris és 8 pettyes-vízicsibe előfordulását észleltük. Ezekhez a számokhoz mérhetőeket az utóbbi években eddig még nem tapasztaltunk.
Partimadarak
Az Ostrovik réten a piroslábú cankó és a nagygoda előfordulását észleltük, az utóbbi a 12.sz. leeresztett nagy halastavon is előfordult április végén, az északi, 9-11. sz kisebb halastak egyikén pedig 2 gulipán volt megfigyelve. Általában véve az idei partimadár-vonulás eddig a tavalyi példányszámokhoz viszonyítva igencsak szerényen zajlik, például a megfigyelt pajzsoscankó-csoportok eddig nem is lépték túl a 100 példányszámot. Örömmel figyeltük meg viszont az aranylikék 50-100 fős csapatait Solymos (Iňačovce) község közelében március 28. és április 10. között, melyek bíbícek társoságában voltak. A bíbicek költési viselkedése több területen is igen feltűnö volt.
Gázlómadarak
A vizes rétekre gayakran szállnak le táplálékot keresni külömböző gázlómadár – fajok: nagykócsagok, kis-kócsagok, ritkábban vörösgémek (ezeket elsősorban a rezervátumban lehet megfigyelni) és a szürkegémek, néha fekete és fehér- gólyák is hozzájuk csatlakoznak és megfelelő sekélyvizes helyeken gyakran látni a réteken kalalasgémeket is.

A költési időszak kezdete

Senné-i Madárvédelmi terület, 2010 Április
Április folyamán több barna rétihéja – párt figyeltünk meg nászrepülés közben a halastavakon elterülő nádfelületek felett, de a rezervátum és a Blatá rét felett is és szintén április végén a 6. sz. nagy halastavon a kanalasgémek fészeképítését is megfigyeltük a náddal benőtt szigeteken, ahol szürkegémekkel együtt köttenek. A rezervátumban is megfigyeltünk nagykćsagokat, vörösgémeket és a szürkegémeket, amint fészekanyagot gyűjtöttek és hordtak a gyékényfoltokba. 2010-ben is költ egy rétisas-pár a madárvédelmi területen, április 26. fiókaetetésnél volt megfigyelve. A már költő énekesmadarak közül megemlítjük a függőcinegét, melynek 3 csaknem befejezett fészkét találtuk a Feketevíz csatorna mellett Szenna és Solymos között.

Madárfelmérés a Bodrogközi madárvédelmi területen

Bés, Csicser, 2010 Április
A projekt-csapat tagjai rendszeresen végzik a medárfelmérést a Bodrogközi madárvédelmi területen is a Bési polder és a Csicser mellett elterülő réteken is. Áprilisban egy Csicser melletti mocsárban egy cigányréce-pár volt megfigyelve és eddig 1 bölömbika hím búgása volt észlelve a területen, annak határain kívül további 4 madarat észleltünk. A fetególyák, barna kányák, barna rétiháják, csörgőrécék, szárcsák, kisväcskök és pettyes-vízicsibék is megjelentek költőterületeiken. A területen rétisasok és kis-békászó sasok is vadásznak. Április utolsó harmadában a kormos-légykapók erős vonulását észleltük.

Növény – és állatvilág a Szennai madárvédelmi területen

Senné-i Madárvédelmi terület, 2010 Április
A tavasz megmutatkozott a növényvilágban is – az Ostrovik és Šianec réteken kivirított a nyári tőzike (Leucojum aestivum), április elején kivirított a Šianec réten a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris). Főként sötétedés után, éjjel szólal meg a kecskebékák, levelibékák, sárgahasú unkák, varangyok koncertje a mocsarakból, pocsolyákból és a vizes rétekről. A megfigyelt emlősök közül a leggyakoribbak egyike a réteken mostanában az őz.

Nyilvános rendezvény

Iňačovce, 2010 Április 10.
A tavaszi darumegfigyelésen Iňačovce (Solymos) község határában április 10. összesen 15 megfigyelő vett részt, főként Nagymihály környékéről, Kassáról. Közel 100 daru megfigyelésén kívül (a daruvonulás már lassan csökkenő mutatókat ért el) aranylilék, kanalasgémek, barna- és kékes rétihéják, nyári ludak, csörgőrécék, böjtirécék, cigányrécék, nászrepülő sárszalonkák és az első ezideji kis kócsag voltak megfigyelve.

Iskola-kirándulások, turistacsoportok vezetése

Senné-i Madárvédelmi terület, 2010 Április
Ezidejig 3 szakvezetővel ellátott kirándulást szerveztünk a Szenna és Solymos községek határában kiépített tanösvényen. Április 19. egy kassai turistacsoportot vezettünk a tanösvényen, melyeket esős idő kisért el, ami viszont nem tudta megállítani őket. Április 28. egy 42 fős homonnai alapiskola diákjait vezettük a Szenna – Solymos közötti szakaszon és április 30. egy további, 40 fős tanuló-csoport Šarišské Michaľany község alapiskolájából a tanösvény ugyanazon szakaszán ment végig. A homonnai gyerekek érdeklődését olyan ritka fajok megfigyelése eltette fel, mint a cigányréce, a bakcsó, a kanalasgém, vagy 4 külömböző sirályfaj megfigyelése és meghatározása megjelenésük, hangjuk alapján. A harmadik kirándulócsoportnak a függőcinege fészke, a színes és bizalmas sárgabillegetők, valamint a nagygoda és a pajzsoscankók látványa keltette fel érdeklődésüket. A legtöbb látogató életében először látogatott ide, egyes idősebb résztvevők kivételével, akik sok év után látogattak el ide. A látogatók csak azt sajnálták, hogy a tanösvény oly távol esik lakhelyüktől és hogy eddig nem látogathattak ide gyakrabban is. Reméljük, hogy vágyuk hamarosan teljesül és újra visszatérnek a tanösvényre és hogy mások érdeklődését is felkelti a tanösvény.

Északi ragadozómadarak a Szennai és a Bodrogközi Madárvédelmi területen telelnek

Senné-i Madárvédelmi terület, Bodrogközi Madárvédelmi terület, 28.1. 2010
A projekt alkalmazottai a faunisztikai madárfelmérés során az utóbbi időszakban nagyobb mennyiségben találkoztak északról érkező madárvendégekkel – ragadozómadarakkal, melyek mindkét terület rétjein találnak bőséges táplálékra. Tizesével jelentek meg a hamvas rétihéják, néhány gatyásölyv kíséretében. Ezek a fajok csak vonuláskor és a téli időszakban jelennek meg nálunk. Táplálékuk főként kisemlősökből, rágcsálókból áll. Velük együtt vadásznak a réteken, legelőkön az itt költő egerészölyvek, vörös vércsék és rétisasok is. Az utóbbinak már hamarosan kezdődik is a költési időszaka. Ěrdekességnek számít egy urálibagoly megfigyelése Iňačovce (Solymos) község mellett, amely erdei fajnak számít és ilyen nyílt mezőgazdasági területen igencsak ritkán szokott mutatkozni. A mezőgazdasági területek védelme tehát nemcsak a nálunk költő madárfajok számára fontos, hanem a téli vendégek számára, és a többi élőlény számára is. Fontos eszköze az állat- és növényvilág védelmének a vidékfejlesztési program is, amely a 2007-2013 időszakra az agoenvironmentális támogatások révén a természetbarát, extenzív mezőgazdaságot támogatja, melybe belekapcsolódnak a helybeli gazdák is.

Téli vízimadárszámlálás

Senné-i Madárvédelmi terület, Bodrogközi Madárvédelmi terület, 19.1. 2010
Január közepére esik a rendszeres téli vízimadár-számlálás ideje, mikor minden jelentősebb tó, állóvíz, vagy folyó mentén számoljuk az áttelelő vízimadarakat. Az idei számlálásba belekapcsolódott a projekt-csapat is. Kelet-Szlovákiában a Senné-i tavak környékén folyt a madárfelmérés, és a Laborc, Ondava, Bodrog, Hernád és Torysa folyókon. A leggyakoribb faj a tőkésréce volt, de áttelelt közel négyezer kis lilik, köztük néhány vetési lúd is, az érdekesebb fajok közül megemlítjük a kis- és nagybukót, a kercerécét, az énekeshattyút, kisvöcsköt, az északi búvárt és egy december végi darucsapatot. Bár az időjárás a hónap elején még elég enyhe volt, közvetlenül a felmérés előtti napokban egyes folyószakaszok teljesen befagytak és sok más folyószakasz kilépett medréből, vagy pedig annyira magas volt a vízszint és sebes az ár, hogy ez nem kedvezett a telelő vízímadaraknak. Ezért a folyókon kevés vízimadár tartózkodott, viszont nagyon sok madár volt a Zemplínska šírava víztárolón, amelyik részben nem fagyott be. Itt majdnem 5000 vízimadár tartózkodott január felében, köztük közel 4000 tőkésréce, itt volt a 4 énekeshattyú és az északi búvár is. A Bodrogköz befagyott mocsaraiban bölömbika és guvat áttelelését is észleltük. Mindkét faj nálunk ritka áttelelő. Ezeknek az érdekes madaraknak előfordulását főként a havon és jégen hagyott lábnyomaik szerint lehetett észlelni, melyek nádfoltokhoz, be nem fagyott mocsakakhoz, vagy a helybeli emberek által vágott lékekhez vezettek. Lábnyomok bizonyították több helyen a vidra előfordulását is, kihangsúlyozva a terület védelmének fontosságát.

A Senné-i Madárvédelmi terület vízbőségének javítása

Michalovce, január 2010
Sok huzavona után sikerült nekünk 2010 januárra elintézni minden szükséges engedélyt a projekt kulcsfontosságú tevékenységéhez: a vízmennyiség javításához a Senné-i Madárvédeli terület (CHVÚ Sennianske rybníky) rétjein, melyet két zsilip megépítével szeretnénk elérni (Senné és Iňačovce községek határában). A megfelelő parcellák kivállasztása, ezeknek felbérlése, az építési engedélyek megszerzése csak legfontosabb pontjai a folymatnak, amely a megfelelő építkezési vállalat kivállasztásával és a szerzéodés aláírásával ért véget. A fagyos időjárás és a magas hótakaró miatt most már csak a megfelelő időjárást kell kivárni a zsilipek megépítéséhez.

Avescentrum – a Madárparadicsom ökológiai nevelőközpontja

Senné, 28. november 2009
November 28-ikán Szenna községben hivatalosan megnyitottuk az ökológiai nevelésre irányuló központot a „Madárparadicsomban“, melyet Avescentrumnak neveztünk el. A központ elsősorban alapiskolásoknak fog szolgálni, de várja minden szélesebb körű érdeklődőt és madárbarátot is. Az Avescentrum ajtaját Dittel Laura asszony, a Kárpátok Alapítvány igazgatónője jelképesen egy mocsári vízbe mártott hattyútollal nyitotta meg. A borongós őszi időjárás ellenére is csaknem 30 látogató gyűlt össze a megnyitóhoz, amely meleg teával és fínom gulyáslevessel is ellátta a látogatókat. A Kárpátok Alapítvány és az Ekopolis Alapítvány támogatásából, a Szlovák Madártani Egyesület/BirdLife Szlovákia által alakított központ egy felújított falusi ház három helyiségében működik, befogadóképessége kb. 20 személy. A látogatók egy szerény természetvédelmi kiállítást tekinthetnek meg, amely főként a mocsarakkal és vízi élőhelyekkel foglalkozik, ismeretterjesztő anygok, röpiratok, könyvek videokazetták állnak rendelkezésre és kerülnek bemutatásra a látogatóknak, a központ szakértői készek természetvédelmi eladásokkal is szolgálni a környező madárvilágról és védelméről. Az alapítványok támogatásából egy színes ismeretterjesztő kiadványt is sikerült kinyomtatni. A központ kertjében külömböző típusú mesterséges madároduk láthatók és három ismeretterjesztő tábla. Az Avescentrum ideális hely ökológiai neveléshez és a nyilvánosság oktatására, véleményformálására a LIFE pályázatunkal kapcsolatosan is és kiválló kindulópontnak számít a tanösvényre.

„A madárvilág változatosságának megőrzése a Kelet-Szlovákiai alföldön“ projekt

Bés, 24. november 2009
2009 augusztusától dolgozik az Állami természetvédelem /Štátna ochrana prírody SR a „Madárvilág változatosságának megőrzése a Kelet-Szlovákiai alföldön“ elnevezésű projekt megvalósításán, amely az Európai Gazdasági Közösség pénzügyi eszköze, a Norvég pénzügyi támogatásból részesül rész-támogatásban. Ez tulajdonképpen a mi partner-projektünk, amely felöleli a LIFE-projekt eredeti tevékenységét, a vízmennyiség javítását a Bodrogközben három zsilip megépítése segítségével három vízelvezető csatornán Bés és Csicser községek külterületén. Ugyanakkor az Állami természetvédelem /Štátna ochrana prírody SR a projekt keretén belül elhanygolt rétek és legelők felújítását is tervezi a bési polder területén, továbbfejleszti a turista-infrastruktúrát (tanösvény, madármegfigyelő – kilátók, pihenőhelyek) és kiépíti Bésben az információ-központot. Ez további bizonyítéka annak a folymatnak, hogy a LIFE projekt hógolyóként vonzza magára a további programokat, amelyek ennek természetes folytatásai. 2009 november 24-ikén volt Bésben megtartva a program megnyitó rendezvénye, melyen 34 vendég vett részt és a LIFE SENNERESTSK projektről és ennek tevékenységeiről és eddigi eredményiről tartottak beszámolókat.

„A Bési vízvisszatartó területen át“ tanösvény

Bés, 20. november 2009
Olyan nagyszabású projekt működése, mint a „Sennéi és a Bodrogközi Madárvédelmi területek védelme“ elnevezésű LIFE projekt, nem csak a projekt tevékenységeiben rejlik, hanem más pozitív hatásokban is, melyek a projekt következtében történnek és lehetővé teszik a hosszútávú változásokat , melyek a tájra és az itt élő emberekre is hatást gyakorolnak. Így jellemezhetjük a Bési helyi önkormányzat tevékenységét is, amely az SOS/BirdLife Szlovákia szervezettel közösen „A Bési vízvisszatartó területen át“ elnevezésű tanösvényt hozta létre, az Ekopolis alapítvány támogatásának jóvoltából. A tanösvény a LIFE projekt-területen vezet át, eddig 4 ismertető-tábla volt itt létesítve és egy turista-pihenő a látogatóknak. A tanösvény november 20.-án volt ünnepélyesen megnyitva a projekt-csapat jelenlétében. Bés község már jelenleg is további projektek megvalósításán dolgozik, melyek a tanösvény gazdagítását és az itteni kulturális és természeti örökség védelmét tűzték ki céljuknak.

A Čierna voda/Feketevíz folyócska kanyarulatainak újraélesztése a Senné-i Madárvédelmi Területen

Iňačovce, 8.október 2009
Igen jelentős és tájvédelmi szempontból egyedülálló területnek számítanak a Čierna voda/ Feketevíz folyócska régi holtágainak maradványai, melyek a Sennéi nemzeti rezervátum közelében találhatók. Ma már csak kis maradványát képezik az egykori „Blatá“/ „Sár“ elnevezésű táj-részlegnek, amelyről a közeli községek, Blatná Polianka és Blatné Remety elnevezésüket is kapták. Az egykor hagyományos módszerekkel megművelt terület jelentős volt sok növényfaj és állatfaj számára. Jelenleg a területről mesterségesen elvezették a vizet csatornázási hálózat segítségével és az élőhelyek is eltűnőben vannak. Ezért a LIFE projekt tevékenységeinek része a vizes rétek és holtágak újraélesztésére irányul. A rétek egyes részei kaszálása későbbi időszakra van eltolódva, amikor a réteken élő madárfajok már biztonságosan felnevelték fiókáikat. 2009 októberében folytatódtak a Blatá területen az élőhely-rekonstrukciós munkálatok – az egykori folyómedrek hordalékainak eltávolítása folyt, nehéz gépek segítségével is. A munkálatok finoman vannak megtervezve, nem egyszerre történnek az egész területen, hogy kialakulhasson a régi és az újraélesztett élőhelyek mozaikkszerű egyvelege, ami lehetővé teszi az eredeti állat- és növényfajok áttelepülését az újonnan kialakított élőhelyekre. Az egész élőhely-rekonstrukció fontos tényezője a víz jelenléte, ezért fontos része a munkálatoknak egy kis zsilip létesítése volt, amely meghosszabbítja a víz jelenlétét a réteken. A tevékenység hatékonyságának további fokozását egy nagyobb zsilip fogja biztosítani, melynek megépítésére sikerült megszerezni az építkezési engedélyt. A feljebb ismertetett tevékenységeknek célja a vizes rétekhez kapcsolódó életformák változatosságának megőrzése és feljavítása. A tevékenységek a községek és helybeli gazdálkodók támogatásáával történnek.

A Senné-i Madárvédelmi terület kihirdetve

Bratislava, 2009 szeptember 17
A környezetvédelmi minisztérium kiadta a hosszú ideje várt rendeletet, melynek alapján (436/2009 Z.z. sz. rendelet) kihirdette a Senné-i halastavak Madárvédelmi Területet. A madárvédelmi terület az európai jelentőségű madárfajok élőhelyeinek és a vonuló madárfajok élőhelyeinek biztosítására volt létesítve, nevezetesen főként a nagygoda, bölömbika, bakcsó, piroslábú cankó, barna rétihéja, kanalasgém, fattyúszerkő, gulipán, nagykócsag, vörösgém, kis kócsag védelmére, valamit e fajok túlélésének és szaporodásának biztosítására. A madárvédelmi terület Nagymihály/Michalovce járásban van, Hažín, Iňačovce és Senné községek külterületén, valamint Blatná Polianka és Blatné Remety községek külterületén a Sobrance-i /Szobránci járásban és összterülete 2 668,47 hektár. További, rézsletesebb adatok a rendeletben találhatók. Szlovákia így hozzájárult az Európai természet megőrzéséhez és egy további lépést tett az EÚ csatlakozásból adódó követelmények eléréséhez. Link.

Költési időszak a Senné-i madárvédelmi területen

Bratislava, szeptember 2009
A gát felerősítését és a zsilipek megjavítását követően a Senné-i rezervátumban újra elkezdtek telepesen költeni a gázlómadarak a szigeteken és a nagy kiterjedésű vízfelületnek köszönhetően nagy közös dankasirály, fattyúszerkő és feketenyakú vöcsök-telep alakult ki. Az egész költési időszak folyamán itt tartózkodtak és valószínűleg költöttek is a vörösgémek, a bölombikák, a kis – vízicsibék, a guvatok, a barna rétihéják, a vörösnyakú vöcskök, a barkóscinegék és sok más faj. A rezervátum északnyugati szögletében eredményesen költött egy darupár, amely felnevelt egy fiókát. Egy éves szünet után újra költöt az Ostrovik réten 8-10 bíbicpár, két pár vörösnyakú vöcsök, egy fióka megfigyelése alapján a kis vízicsibe költése is valószínű. Az új vízi élőhelyeken 4 pár gulipán költött. Az egész rétet több tíz pár sárgabillegető és cserregő nádiposzáta élénkítette. Az egész madárvédelmi területen egyike a kevés – vagy egyetlen táplálkozási területe volt itt a kanalasgémnek, az évről – évre fogyatkozó költőtelepről a halastavakon. A Senné-i halastavak Madárvédelmi területen eredményesen költött egy rétisas-pár, amely 3 fiókát nevelt eredményesen.

A daru első eredményes költése Szlovákiában

Michalovce, 14.9. 2009
2009 augusztus 27.-én a projektcsapat két tagja, P. Chrašč és J. Uhrín a Senné-i madárvédelmi terület rendszeres monitorozása alkalmával 3 darvat figyelt meg.. Két felnőtt madár és egy ezidei, már röpképes fiatal példány alkotta a darucsapatot az Ústie nevű réten a Sennéi rezervátumtól északra, ugyanazon a helyen, ahol először volt megfigyelve a darupár június 4-én egy, akkor még apró és röpképtelen fiókával. A három daru délnyugati irányban szállt el, valószínűleg egy kukoricásba. Augusztus 18. és 20. között Kadava és Pavelka Cseh ornitológusok is megfigyelték ezt a három madarat. Egy szakelőadást is elkészítettünk, melynek témája a daru első történelmi költése Szlovákia területén volt, az előadás a szlovákiai szinten megrendezett ornitológiai konferencián hangzott el Zólyomban szeptember 11-én.

Tanösvény megnyitásának első évfordulója

Iňačovce, 1.8.2009
A mai napon Solymos községben kis ünnepséget szerveztek a „A madárparadicsomon át“ elnevezésű tanösvény megnyitásának első évfordulója alkalmából. A megnyitót a község polgármestere tartotta, számos vendég, közéleti személyiség vett részt a rendezvényen. A nagymihályi népi énekcsoport fellépése nyitotta meg a műsort, miután a rendezvény a megmentett és felujított solymosi gémeskútnál folytatódott. Itt 20 festőművész mutatta be alkotásait, melyeket a szabadtéri festőtábor második évfordulója alkalmával festettek meg. Frissítő is várta a gémeskútnál a résztvevőket és a SOS/BirdLife Szlovákia tájékoztató asztala, amely a Sennéi Madárvédelmi Területről kínált tájékoztatást a látogatóknak.

Nemzetközi önkéntes természetvédelmi tábor a Sennéi Madárvédelmi Területen

Senné, 26. 7. – 9. 8. 2009
A Szlovák ornitológiai egyesület/BirdLife Szlovákia az INEX Szlovákiával közösen július 26. és augusztus 9. között emzetközi önkéntes természetvédelmi tábort rendeztek Sennén. Az önkéntesek a világ több országából jöttek el (Dél-Koreából, Spanyolországból, Franciaországból, Olaszországból, Belgiumból és Szlovákiából) és természetvédelmi tevékenységeket végeztek, melyek a ritka vízímadarak védelmét segítették elő. Főként élőhely-rekonstrukcióból, rétek és vízi élőhelyek szegélyeinek kaszálásából álltak a terepmunkálatok és a tanösvény berendezéseinek utánpótlása, javítása is kivette részét a munkálatokból. A tábor keretében ezenkívül madármegfigyelés, madárbefogás és gyűrűzés és kelet-Szlovákia természeti értékeinek megismerése is folyt.

Kiképzés vízi-élőhelyek kezeléséről

Zemplínska Šírava, 2009 június 15.
Június 9.-12. között a LIFE nevű szállodában (és a LIFE program keretében) 39 résztvevő számára kiképzést szerveztünk vízi élőhelyek kezeléséről. Elsősorban az állami természetvédelem (ŠOP SR) hivatásos dolgozóit hívtuk meg ország-szerte, de a projekt-csapat tagjai és más természetvédelmi egyesületek tagjai is rész vettek a kiképzésen. A gazdag programot az első nap folyamán a LIFE projekt bemutatásával kezdtük, amelyen dolgozunk, majd ezt sok más előadás követte, melyek a vízi élőhelyek nemzeti és nemzetközi védelméről szóltak, valamint vízi élőhelyek kezeléséről és létesítéséről is külömböző körülmények között, a környezet-nevelés fontosságáról a vízi élőhelyek jobb védelme érdekében és a külömböző vízimadarak részére történő kezelési tervekről és tapasztalatokról, stb. Összesen 22 előadás hangzott el és 3 terepszemlét szerveztünk a Senné-i és a Bodrogközi madárvédelmi területekre. Sok tapasztalt természetvédelmi szakember vett részt a rendezvényen előadóként, köztük Ian Higginson is az RSPB brit madárvédelmi gyesületből. A kiképzés a résztvevők által igen pozitívan volt értékelve és reméljük, hogy eléri a célját.

A daru első történelmi fészkelésének bizonyítása Szlovákia területén

Senianske rybníky nemzeti rezervátum, 2009 június 4.
2009 június 4-ikén a darunak (Grus grus) az első történelmi fészkelését sikerült bizonyítani Szlovákia területén. Ez a nagyszerű felfedezés P. Chrašč-nak sikerült, a projekt-csapat tagjának, talajvíz térképezése folyamán a Senné-i rezervátumtól északra. A frissen kaszált réten egy ezidei, még röpképtelen fiatal darut figyelt meg, két felnőtt madár kíséretében. A darvak a Senné-i rezervátum és a halastavak területén tízezres csapatokban vonulnak át vonulási időszakban és tavasszal sok közülük meg is áll itt megpihenni. Eddig a daru fészkelését a rezervátumban csak feltételeztük.Ornitológus-tábor a Bodrogközben

Beša, 2009 május 29.-31
Május utolsó hétvégén 9 ornitológus jött össze Bés (Beša) községben egy háromnapos madarásztáboron. Legfontosabb célunk a madárközösségek feltérképezése volt Bés közterületének északnyugati részén, melyek ezen a területen eddig csak alig voltak ismertek. Rábukkantunk itt például daru, bölömbika, vörösgém, barna rétihéja, gyurgyalag, barna kánya és kis-békászó sas előfordulására. A résztvevők számára elkészítettünk egy kirándulást is a Bodrogközi madárvédelmi területre (CHVÚ Medzibodrožie), ahol egy szürkegém-telepet, piroslábú cankókat, pettyes vízicsibét, barnakányát és parlagi pityert találtunk, viszont eredménytelenül kutattunk szalakóta után. Köszönjük a részvételt minden résztvevőnek és köszönetünk megilleti Titka polgármester-urat is a díjmentes szállás biztosítása miatt.

A gulipán fészkelése az Ostrovikon

Ostrovik rét, 15.5.2009
2008/2009 telén az Ostrovik réten 3 új, vízimadarak táplálkozását és fészkelését elősegítő vízi élőhely lett kialakítva . Az első éven az új élőhelyek kialakítását követően csupasz partszakaszok is megmutatkoztak, ahol nem nőttek vízinövények. Az ilyen partok kedveznek egyes partimadaraknak. Az új lehetőségeket az Ostrovik réten kihasználták a gulipánok, melyek első ízben próbálkoztak fészkeléssel ezen a helyen. Már április folyamán megfigeyltük őket itt, egyszerre 5 példányt is. 2009 május elején 2 fészket sikerült felfedezni és később még kettőt. Május 10.-én, sajnos a fészkelőhely megfigyelésénél megállapítottuk, hogy minden fészekalj megsemmisült, valószínűleg nagy sirályok, vagy varjak által.

Készülő rendezvények

Michalovce, 2009 április

2009 május 15.-17. és június 12.-14. időpontokban madárszámláló táborokat tervezünk Senné község környékén a Sennéi Madárvédelmi területen. Minden érdeklődő tapasztalt, vagy kevésbé tepasztalt madarászt szívesen várjuk. Nemzetközi önkéntes természetvédelmi tábor Sennén ezidén 26.7.2009 – 9.8.2009 időszakban lesz megtartva. Augusztusban kerül megnyitásra az új tanösvény és a környezet-nevelési központ Senné községben.

Madárének – ismertető kurzus

Michalovce, 2000 április 29
Ma délután tartottuk meg a madárének – ismertető kurzus első óráját a projekt-irodánkban. A kurzus a nyilvánosságra irányul és ma 5 elterjedt városi és falusi madárfajjal ismerkedtünk meg. Az elején 8 érdeklődő számára tartottuk meg a kurzust – gimnazisták, felnőtt érdeklődők, általános iskolás diákok számára. Még két további madárdal-ismertető kurzus és praktikus terepismeret kerül megtartásra.

2009 április 4. - Daru vonulás megfigyelése

Nyilvánosság részere megtartot lenyűgöző daru vonulás megfigyelése 2009 április 4. volt megtartva.

Madárpopuláció-monitoring

NPR Sennianske rybníky (Senné Nemzeti Rezervátum), Sennéi Madárvédelmi terület 2009 április

Az első tavaszi napok elteltével megmutatkozott, hogy a Sennéi nemzeti rezervátum gátja, és zsilipjei magjavítása óta, amely 2008-ban történt, jelentős mértékben segített az eddigi kedvezőtlen helyzet megoldásában a Sennéi namzeti rezervátumban. Most végre sikerült elérni a célt – biztosítani a megfelelő vízmennyiséget a rezervátumban. A vízinövények terjedelme is sok vízimadár-faj számára kedvező. Újra megjelentek a rezervátumban a kis kócsagok és bakcsók költő-példányai és a rezervátum keleti részén a megemelkedett vízmennyiség következtében egy új sziget jelent meg, amelyen jelenleg egy rétisas-pár költ. Úgy tűnik, hogy sok vízimadár-faj (récék, vörösgémek, vöcskök) kihasználva a jó élőhely adta állapotokat áttelepedtek a gazdasági haltermelés alatt álló halastavakról a nemzeti rezervátumba.

Sennéi Madárvédelmi terület – Ostrovik, 2009 április-május

A vízimadár-populáció megfigyelése eredményei egyre inkább azt mutatják, hogy a vízimadarak igencsak megkedvelték az újonnan létesített fészkelési és táplálékszerzési élőhelyeket az Ostrovik réten. Ezt nemcsak a százával mutatkozó átvonuló pajzsoscankó-csapatok és a szintén nagy csapatokban mutatkozó réticankók csapatai bizonyítják, vagy a közép-Európa területén előforduló csaknem összes récefaj jelenléte, de a fészkelési időszak közeledtével megjelenő két vörösnyakú vöcsök költőpár (tavaly is már 1 pár költött itt), 10 bíbicpár és néhány kisvöcsökpár költése is bizonyítja. A legnagyobb örömöt két gulipán-költőpár megjelenése jelentette, hiszen ez a gulipán egyetlen ismert költőhelye Szlovákiában jelenleg. A gulipán kritérium-fajnak számít a Sennéi madárvédelmi területen és a fajt hosszú ideje kedvezőtlen állomány – irányzat jellegezte Sennén, ezért új fészkelőhelye az Ostrovik réten igen jó hírnek számít a faj jövőjét illetve.

2009 április 1. - A madarak napja

Információs stand a Michalovce főtérren ahol a érdeklődőkel a madárvonulásról és a Kelet Szlovákia vizes élohely védelmeről beszéltünk.

Kiadvány a Sennéi és a Bodrogközi madárvédelmi területekról

Michalovce, Bratislava 16.3.2009

Március folyamán jott létre az új propagációs kiadvány a Sennei és Bodrogközi madárvédelmi területekról. Elérhetősége iránt érdeklódjon: Ján Gúgh, gugh@vtaky.sk  

Szeminárium mezőgazdászoknak

Michalovce, 2009 március 4

Michalovce (Nagymihály) városában ismertető jellegű szeminárium lett megtartva a SOS/BirdLife Slovensko egyesület által, a kassai megye területén lévő nyolc madárvédelmi terület és javasolt madárvédelmi terület területén gazdálkodó mezőgazdászok és erdőtulajdonosok számára, a Sennéi és Bodrogközi madárvédelmi területeket beleértve. Ezeknek a területeknek természeti értékeiről, az it előforduló veszélyeztetett madárfajokról, valamint a tájfejlesztési programokról és az agroenvironmentális támogatásokról szóltak az előadások, és a támogatások megszerzésének követelményeiről a madárvédelmi területeken, és más Natura 2000 rendelet által védett területeken.  

Építkezési engedélyek megfigyelőtornyok megépítésére

Michalovce, 2009 február 22

2009 február folyamán jogerős építkezési engedélyek lettek beszerezve 3 megfihyelőtorony megépítésére a Sennéi Madárvédelmi terület területén az itteni tanösvény mentén. A megfigyelőtornyok Senné, Iňačovce és Blatná Polianka köszégek külterületén lesznek elhelyezve, és a LIFE projekt célkitűzéseivel összhangban a nyilvánosság részére fognak szolgálni, vízimadár-megfigyelésre.  

Kiálítás - Senné-i és Bodrogközi madárvédelmi terület

Pozsony,  2009.2.2

Kiálítás a Térmészetvédelmi Minisztérium átriumában amely megrendezésére a Nemzetközi vizielóhelyek napja alkalmábol lett létrehozva. A kiálítás 2 hetig tartot.   

Új élőhelyek biztosítása vízimadarak táplálékszerzése és fészkelése elősegítésére.

Senné, 2009 január

Három-három új élőhely volt biztosítva vízimadarak táplálkozásának és fészkelésének elősegítése céljából az Ostrovik rét északi részén. Az Ostrovik rét jellegzetes élőhelyekkel rendelkezik, melyek régi keletű mocsaras folyómedrek maradványaival tarkítják a tájat és az egykori áradások vizeit vezették el, még a Vihorlát hegység alatti alföld szabályozása előtti időszakból. Ezek az áradások a Zemplínska šírava víztároló felépítése óta megszűntek, ezért a régi medrek felújítása nagyon fontos főként a gázlómadarak, partimadarak és récefélék számára. Külömböző mélységű vízi élőhelyek lettek létesítve, néhány cm mélységűtől 60 cm mélységűig.   

Talajvíz - megfigyelés

Michalovce, 2008 november

2008 októberében a Sennéi, valamint a Bodrogközi Madárvédelmi területeken egyszerű talajvízmérő szondák voltak elhelyezve. Céljuk a talajvízszint folyamatos mérése. Összesen 30 szonda került elhelyezésre. A projekt alkalmazottai kéthetente mérik a talajvizet, és annak ingadozását. A felvett adatok fontos elemei az élőhely-monitorozás szempontjából, mivel a projekt legfontosabb feledata minél jobb vízellátás biztosítása a tél végén, kora tavasszal felgyülemlett víz feltartóztatásával a kiépített gátak segítségével mindkét projektterületen. A talajvíz állapotáról felvett adatok hasznos információt szolgáltatnak a talajvíz megemelését biztosító rekonstrukciós folyamatok helyes időzítésében és segítenek később a rekonstrukciós folyamatok értékelésénél is.

Az eredmények bemutatása a BirdLife International világkonferencián

Buenos Aires, Bratislava 2008.10.7.

A BirdLife International világkonferencián, amely Buenos Airesban (Argentína) volt megtartva, októberben bemutatásra kerültek a LIFE programunk eredményei is, egy rövid beszámoló keretében, amely az Aage V. Jensen Charity Foundation által megtámogatott projekt bemutatása alkalmával, amely hozzájárult a területvásárlási tevékenységekhez és a kezelési tevékenységekhez is az Ostrovik réten Senné község mellett. A bemutatott tevékenységeknek jó viszhangjuk volt, valamint a trikók és más reklámanyagok, melyek a BirdLife International partnerszervezetei részére megtartott „vásár“ alkalmával kerültek bemutatásra.

Bemutató az ornitológiai konferencián

Zvolen 5.-6.9. – A zólyomi 20. ornitológiai országos konferencia során, mely nemzetközi részvétellel volt megtartva, a fő természetvédelmi bemutatók listáján szerepelt a mi programunk bemutatása is, melyet J. Uhrín tartott meg. Bemutatta és kihangsúlyozta a tevékenységek eredményeit és bemutatta a tervezett tevékenységeket is. A résztvevők elismeréssel fogadták mindkét projektterületen elért eredményeket a projekt keretében (Sennéi javasolt madérvédelmi terület és Bodrogközi madárvédelmi terület) és kifejezték támogatásukat a projekt folytatása és céljai teljesítése érdekében.

 

A 2008-as költési időszak

Michalovce 20.8.2008 – az új vízi élőhelyek kiépítése és a zsilip használata  pozitív módon befolyásolta a vízimadarakat. A 2008-as költési időszak folyamán elvégzett rendszeres madárállomány-monitoring során pld.4-6 pár kisvöcsök költését észleltük a mocsaras réten, legkevesebb 10 tőkésrécepár költését és szárcsák költését. Első ízben költött az Ostrovik réten egy vörösnyakú vöcsök-pár is. Feltételezhető 3-5 barátréce-pár és 1-2 böjtirécepár költése is. 
A költési időszak idején a mélyebb új víziélőhelyekben, tavacskákban cigányrécéket is megfigyeltünk. Az új táplálkozási területeket a piroslábú cankók, a nagygodák, a vörösgémek, a nagykócsagok és ritkbban ugyan, de néha a kanalasgémek is kihasználták. Az elárasztott réten két haris szólt folyamatosan és a levegőben itt-ott megjelent a kritikusan veszélyeztetett kerecsensólyom is. A madárvédelmi terület másik oldalán ezidén első ízben eredményesen fészkelt az aktív fészekvédelemnek köszönhetően is egy rétisas-pár.A kerékpárút első két táblája

Nová tabuľa pri rezervácii

A kerékpárút első négy ismertetőtáblája már fel lett állítva.
Ez a tanösvény megnyitása alklamából történt, amelyik része a tervezett kerékpárútnak is.  A tanösvény a helybeli község segítségével volt kiépítve és ebben a helyi aktivisták is segítettek, a tanösvény egy része az Ekopolis alapítvány támogatásából készült el és munkájukkal besegítettek a projekt további partnerei is. A megnyitó ünnepségen több mint 100 vendég vett részt, akik egyúttal a tanösvény első látogatói is voltak. Az akciót a Michalovcei és körnýékbeli festők és szobrászok alkotásai tarkították.Nemzetközi önkéntes-tábor

Senné 31.7.08 – Július végén volt megtartva a nemzetközi önkéntesek tábora, melyet az INEX egyesület tartotta meg, a projekt partnereivel együtt.  A táborozásban 12 külföldi diák vett részt Csehországból, Magyarországról, Franciaországból, Spanyolországból, Nagybritanniából és a távoli Dél-Koreából. A résztvevők segítettek a rétek kaszálásában, a rétek rekonstrukciojában, az ismertetőtáblák felállításánál, a kerékpárút és a tanösvény kiépítésében.Élővilág

Bodrogköz, Michalovce 15.6.2008 -  A Bodrogközi madárvédelmi terület és a Sennéi madárvédelmi terület nemcsak a mdarak, de más élőlények számára is fontosak. Olyan ritka gerincesek fordulnak itt elő, mint a vidra, a dunai tarajos gőte, a barna ásóbéka. Az Ostrovik mocsárréten egy mocsári teknőst is megfigyeltek. Ez a faj Szlovákiában nagyon ritka és fő elterjedési területe a Bodrogközi madárvédelmi területen van.  Még mindíg viszonylag nagy kiterjedésű területeket foglalnak el a háborítatlan vízi élőhelyek és rétek, melyek különféle növényfajokkal vannak benőve. Ezért is több terület európai szintű Natura 2000 területekké lett nyilvánítva. A területművelés elhagyásával viszont a rétek begazosodnak és ezért rendszers kaszálásukat és legeltetésüket kell biztosítani, hogy a természeti értékeik fennmaradjanak.


Madárvonulás

Michalovce 15.5.2008 – élőhelykezelő tevékenységeinket az Ostrovík réten egyre több madár kezdi értékelni. A vonulási időszakban például kb. 1000 daru éjszakázott itt. Ilyen élményre már csak a falu idősebb lakosai emlékeznek. Később a szárcsák százai lepték el a vizes rétet vonulás idején és szinte mindegyik európai récefaj előfordult itt a tavaszi vonuláskor. A sekélyvizű, iszapos helyeken a partimadark csapatai találtak menedéket: bíbicek, cankók és itt-ott godák is. A nyári ludak csapatai rendszeresen fordulnak itt elő a költésisi időszak során is, egyre nagyobb csapatokban  (főként a rezervátumban költenek).

Új vízi élőhelyek a madaraknak

Senné 15.2.2008 -  az elmúlt hónapokban az Ostrovík réten a megvásárolt területeken két új vízi költőterületet és három új sekély tavat alkottunk költőfészkekkel. Azonkívül 3 új sekély tavat alkottunk partimadarak táplálkozása és költése elősegítésére is.  Ezeknek összterülete 9400 m2.

© www.life-senne.sk 2006