Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


Untitled Document

LIFE NATURE projekt

A projekt célja hosszú távon biztosítani a ritka, itt élő madárfajokank és növényfajoknak fennmaradását és védelmük biztosítását a jövő generációk számára is.
 
A Kelet-Szlovákiai alföld folyók kék szalagjaival átjárt táj, melyet holtágak, mocsarak, rétek és ártéri erdők zöld szőnyegei tarkítanak. Számos gazdasági célokkal elindított folyamat és emberi törekvés ellenére még mindíg találunk itt olyan helyeket, melyek megtartották természetes jellegüket és számtalan növény- és állatfajnak biztosítanak otthont.

Ezért a Szlovák állami természetvédelmi hatóság közösen a Szlovák ornitológiai egyesülettel/BirdLife Szlovákia, a Zempléni múzeummal, Senné, Blatná Polianka, Iňačovce, Hažín községekkel és a Sennéi Ostrovík vadászegyesülettel közösen egy LIFE projektot készítettek el a következő néven: „A Senné és a Bodrogköz madárvédelmi területek védelme Szlovákiában.“

A projekt összefoglalója

A Senné-i és a Bodrogközi madárvédelmi területek  a legjelentősebb madárvédelmi területekhez tartoznak egész Szlovákiában a veszélyeztetett vízimadarak előfordulása szempontjából. Egyetlen rendszeres fészkelőhelye a nagy kócsagnak, vagy a világviszonylatban veszélyeztetett cigányrécének, legnagyobb országos fészkelőhelyei vannak itt a nagy kócsagnak és a vörösgémnek. Országos szinten a legjelentősebb csoportosulásai találhatók itt a darunak és a nagygodának, valamint sok más vízimadárnak tavaszi és őszi vonuláskor.

         Ezért az Európai Unió 2006 júniusában elhatározta támogatását nyújtani a Sennéi és Bodrogközi madárvédelmi területek védelmére öszpontosuló programnak, amely célja biztosítani az itt található élőhelyeknek, a fészkelő és átvonuló madárfajoknak megfelelő védelmi állapotát. A projektet 2005 november 15-én indította el a Szlovák állami természetvédelmi hatóság a a Szlovák ornitológiai egyesülettel és további partnereivel közösen és 2010 november 15-ig fog tartani.

© www.life-senne.sk 2006