Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


Partneri

Partneri

Szlovák álami természetvédelem

www.sopsr.sk
SOS/BirdLifeSlovákia www.birdlife.sk
a Michalovcei Zempléni múzeum www.michalovce.sk/muzeum
Senné község www.senne.ocu.sk
Iňačovce községwww.inacovce.ocu.sk
Blatná Polianka község www.blatnapolianka.ocu.sk
Hažín község www.hazin.ocu.sk
  az Ostrovik vadásztársulat www.senne.ocu.sk/ostrovik.html

Természetvédelmi hatóságok

Természetvédelmi minisztérium www.enviro.gov.sk


Megyei természetvédelmi hatóság Košice www.kuzp.sk/kosice.html


SPA Medzibodrožie - Bodrogközi madárvédelmi terület:
Természetvédelmi hatóság Trebišov www.tv.ouzp.sk


SPA Senné - Sennéi madárvédelmi terület:
Természetvédelmi hatóság Michalovce www.mi.ouzp.sk


Európai Bizottság természetvédelmi igazgatósága. http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

LIFE

Programe LIFE www.ec.europa.eu/environment/life/home.htm

NATURA 2000

Nature and biodiversity - NATURA 2000 www.ec.europa.eu/environment/nature/home.htm
Š www.life-senne.sk 2006