Program LIFE
Príroda a biodiverzita - NATURA 2000


Untitled Document

Projekt LIFE NATURE

Východoslovenská nížina je krajina popretkávaná modrými stuhami riek, ramien, močiarov a zelenými kobercami lúk a lužných lesov. Napriek ľudským snahám využiť krajinu pre rôzne hospodárske ciele, tu možno nájsť miesta, ktoré si zachovali svoj prírodný charakter a sú domovom nespočetného množstva druhov rastlín a živočíchov.

Preto Štátna ochrana prírody spoločne so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/ BirdLife Slovensko a partnermi, Zemplínskym múzeom v Michalovciach, obcami Senné, Blatná Polianka, Iňačovce, Hažín a Poľovným združením Ostrovík v Sennom pripravili LIFE projekt pod názvom: "Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku."

Cieľom tohto projektu je natrvalo zabezpečiť vhodné podmienky pre prežitie vzácnych druhov vtákov a rastlín a ich ochranu aj pre budúce generácie.

Súhrn projektu

Chránené vtáčie územia Senné a Medzibodrožie patria medzi najvýznamnejšie hniezdne a migračné lokality vzácnych, ohrozených a zraniteľných vodných vtákov na Slovensku. Sú jediným pravidelným hniezdiskom lyžičiara bieleho či globálne ohrozenej chochlačky bielookej, najväčším hniezdiskom volavky bielej a volavky purpurovej. Sú najvýznamnejším zhromaždiskom žeriavov popolavých, brehárov čiernochvostých a mnohých iných druhov vodných vtákov pri jarnom a jesennom sťahovaní.
Preto sa v júni 2006 Európska Komisia rozhodla podporiť projekt Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a ochrana hniezdiacich a migrujúcich vtákov. Projekt začala realizovať Štátna ochrana prírody v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/ BirdLife Slovensko a partnermi 15. novembra 2005 a potrvá do 15. novembra 2010.
© www.life-senne.sk 2006